Aanvullende voorwaarden en aandachtspunten

Op al onze offertes en leveringen zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van VelopA NV van toepassing.

PRIJZEN, BETALING & GELDIGHEID

Alle genoemde prijzen zijn netto en exclusief BTW.

Niet in de prijs inbegrepen zijn: bestrating, herbestrating, riolering (aansluiten op-), egaliseren en/of bouwrijp maken van de grond, afvoeren materialen, ondersabelen, wachturen, achteraf inhuren van een minigraver, etc. tenzij anders overeengekomen.

Betaling binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder korting voor contante betaling.

Voor orders boven de € 12.500,- geldt een 50%-50% regeling:

  • 50% van factuurbedrag bij opdracht, betaling minimaal 2 weken voor levering en/of aanvang werkzaamheden,
  • 50% van factuurbedrag bij levering/montage, betaling binnen 30 dagen na factuurdatum.

Voor levering aan particulieren geldt een afwijkende betalingsconditie, namelijk:

  •  - 100% bij opdracht, betaling binnen 8 dagen netto na factuurdatum.

Het niet tijdig voldoen van de eerste termijnfactuur, leidt tot vertraging in de levering of uitstel van de aanvang van de montage.

De prijzen van deze offerte zijn geldig tot drie maanden na datum briefhoofd, onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen op de grondstoffenmarkt.

TRANSPORTKOSTEN

Voor een bestelling kleiner dan € 750,- :  € 100,00

Voor een bestelling tussen € 750,- en € 1750,- :  € 60,00

Voor een bestelling groter dan € 1750,- :    Franco levering

Bij verzending per post rekenen we € 20,- aan als verzendingskost.

Bij deellevering op verzoek van de klant berekenen wij vrachtkosten op basis van het voorgaande.

ORDERBEVESTIGING

Van iedere order ontvangt u ter controle een orderbevestiging. Om verkeerde leveringen te voorkomen verzoeken wij u vriendelijk deze bevestiging goed na te kijken en eventuele wijzigingen direct aan ons door te geven. Bij geen bericht binnen 48 uur gaan wij ervan uit dat de bevestiging en genoemde condities door u akkoord zijn bevonden en gaan wij over tot uitvoering van uw opdracht.

Veel artikelen kunnen in meerdere uitvoeringen geleverd worden. In uw schriftelijke opdracht dient u de uitvoering en/of RAL kleur die u wenst te bestellen, duidelijk aan te geven. Uiteindelijk kunt u eventueel een ander artikelnummer aantreffen op uw orderbevestiging.

ANNULERING

Orders kunnen niet geannuleerd worden, behalve en uitsluitend na overleg met afdeling Klantenservice. Bij een geaccepteerde annulering wordt altijd tenminste € 75,- kosten in rekening gebracht.

Daarnaast heeft VelopA recht op vergoeding van alle schade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

UITSTEL

Mocht u, om welke reden dan ook, de levering en montage willen uitstellen, dan is dit kosteloos mogelijk tot uiterlijk 2 werkweken voor de op onze orderbevestiging vermelde leverweek. Indien u de levering en montage wilt uitstellen binnen 2 werkweken voor de geplande leverweek, dan zijn hier kosten aan verbonden. De hoogte van de kosten is afhankelijk van de totale montagekosten van uw bestelling, met een minimum van €798,00 excl. B.T.W. (1 verliesdag).

AFROEPORDERS

Bij afroeporders worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • Een afroeporder is een definitieve order die niet meer gewijzigd kan worden. Vooraf vragen wij om een levertijdindicatie. Vanaf die datum zullen de materialen voor u gereed staan. Na twee maanden worden niet afgeroepen goederen in rekening gebracht. Bovendien zullen 2% opslagkosten per maand over de factuurwaarde, met een minimum van €50,00, in rekening gebracht worden.
  • Bij deelleveringen worden de extra gemaakte transportkosten in rekening gebracht.
  • Voor montage geldt een extra levertijd van 2 weken vanaf de oproepdatum

LEVERING, MONTAGE EN BOUWRIJP

Normaal gesproken worden de VelopA-materialen ongemonteerd (als een bouwpakket) geleverd en zijn eenvoudig in elkaar te zetten. Hiervoor wordt een montage-instructie / voorschrift meegeleverd. Natuurlijk kunnen onze montageploegen zorgen voor plaatsing en montage. Wij geven u daarvoor graag een prijs op.