Fietspad met ribbelmarkering in Harderwijk

Harderwijk fietsstad
In gemeente Harderwijk voert Jan Langevoord een test uit met een door VelopA ontwikkelde ribbelmarkering die door zijn signaalfunctie botsen met paaltjes moet voorkomen. “Harderwijk is door zijn compacte structuur een zeer geschikte fietsstad. Dankzij maximale afstanden van nog geen 7 kilometer ligt het fietsgebruik ver boven het landelijk gemiddelde”, aldus Langevoord die en passant de ambities van Harderwijk als fietsstad benadrukt richting 2014. In die ambities vormt bestrijding van enkelvoudige ongevallen een van de speerpunten. “Wij merken, ondanks dat fietsongevallen niet of nauwelijks geregistreerd worden, een stijging van het aantal eenzijdige fietsongevallen, onder andere door de enorme groei van het gebruik van de e-fiets ”, aldus Langevoord.

Eerst weghalen, dan markeren
Langevoort realiseert zich overigens ook dat de meest eenvoudige manier om enkelvoudige ongevallen met paaltjes te voorkomen, is om ze weg te halen. Zo'n 25% van de circa 1000 fietspaaltjes bleek geen directe functie te hebben bijvoorbeeld als markering of blokkade van autoverkeer. Die zijn of worden dus weggehaald. Heeft een paaltje zijn bestaansrecht aangetoond, dan kan vervolgens een risico-inschatting worden gemaakt om te bepalen of extra beveiliging noodzakelijk is. Langevoord schat in dat dit in Harderwijk voor ongeveer 20 van het totaal aantal paaltjes het geval zal zijn. Daar kan de aanleg van de Alerrrt dus een optie zijn.

Ron Bissels, Concept Manager Fietsparkeren bij VelopA, schetst het ontwikkeltraject van de Alerrrt ribbelmarkering als onderdeel van VelopA’s visie om als bedrijf een integrale rol te spelen in fietsmobiliteit. “De Alerrrt is een door ons zelf ontwikkelde markering die de aandacht trekt door de witte strepen en de trilling die de fietser ervaart als hij over de alarmribbel rijdt. De Alerrrt is twee keer 5,5 meter lang is voldoende breed bij het paaltje om contact tijdens het fietsen te voorkomen. De ribbel loopt op in dikte van 3 naar 6 mm naarmate je dichter bij het paaltje komt. Maten, diktes, signaleringsfunctie kunnen mede op basis van de ervaringen in Harderwijk, waar nodig bijgesteld worden om tot een maximaal rendement te komen. Realisatie en aanleg kunnen door VelopA georganiseerd worden maar ook eventueel door de aannemer van de opdrachtgever”, aldus Bissels.

Positieve reacties van fietsers
In deze zomer van 2013 heeft VelopA een enquête gehouden onder fietsers op deze locatie. De uitkomsten waren positief; de overgrote meerderheid van de fietsers ervaart de werking van de Alerrrt als goed en doeltreffend.

  • plaats: Harderwijk

  • locatietype: Fietspad

  • opdrachtgever: Gemeente Harderwijk

 

  Het artikel is toegevoegd aan uw overzicht.


  Het product is toegevoegd aan uw selectie.